รายละเอียดทรัพย์สิน KKASSET หน้าแรก
ทรัพย์ทั่วไป ทรัพย์สินทั่วไป
  C07011      อาคารชุดราชพฤกษ์แมนชั่น
 
 
พิกัดที่ตั้ง
Latitude :
Longitude :
 
 
13.860159
100.528866
รหัสทรัพย์สิน   C07011
ประเภททรัพย์สิน   คอนโดมิเนียม
สถานที่ตั้ง   อาคารชุดราชพฤกษ์แมนชั่น  เลขที่ 23/287  ซอย งามวงศ์วาน 9  ถนน งามวงศ์วาน  แขวง/ตำบล บางเขน  เขต/อำเภอ เมืองนนทบุรี  จังหวัด นนทบุรี
ราคา (บาท)  
232,000 บาท (31 ธ.ค. 61)
  รายละเอียดที่ดิน  
เอกสารสิทธิ์เลขที่   ห้องชุดเลขที่ 23/287
รายละเอียดเพิ่มเติม  

ห้องชุดพักอาศัยเลขที่ 23/287 ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 เนื้อที่ประมาณ 24.5 เมตร ขนาดห้องประมาณ 3.5 X 7.1 เมตรสอบถามรายละเอียด โทร. 02 165 5577
(คุณสุเมธ)  รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง  
แบบอาคาร   อาคารตึก
อาคาร   5
อาคารสูง   5  ชั้น
ชั้นที่ตั้งทรัพย์สิน   ชั้น  5
เนื้อที่ใช้สอยประมาณ   24.5  ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย  
จำนวนห้องนอน 1 ห้อง
จำนวนห้องน้ำ 1 ห้อง

  รายละเอียดสาธารณูปโภค  
สาธารณูปโภค
ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา
ระบบโทรศัพท์

   
 
 
ภาพประกอบ
 

 แผนที่
 

 
 
 
 
** หมายเหตุ **
1) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทรัพย์สิน ราคาขาย หรือเงื่อนไขการตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และธนาคารจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีข้อผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ หรือ ประชาสัมพันธ์ หรือเหตุอื่นใดทั้งสิ้น
2) การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบและยอมรับข้อเท็จจริง รายละเอียด ความถูกต้องครบถ้วนของทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์แล้วก่อนเสนอซื้อ
3) ในกรณีที่มีผู้เสนอซื้อมากกว่า 1 รายในวันเดียวกัน (ตั้งแต่ เวลา 8.00 – 19.00 น.) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายโดยวิธีการยื่นซองประมูล
4) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการค้นหารายการทรัพย์สินผ่านทาง www.kiatnakin.co.th/kkproperty เท่านั้น
5) ข้อมูลที่ปรากฏในเวปไซด์นี้ ถือเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้สนใจ ซึ่งแสดงถึงรายการทรัพย์สินที่ธนาคารประสงค์จะนำออกขายเท่านั้น มิใช่คำเสนอขายทรัพย์สินของธนาคาร หากผู้สนใจประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์สินของธนาคาร ให้ติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของธนาคารตามที่ปรากฏในรายการทรัพย์สินนั้น ๆ
6) การเสนอซื้อทรัพย์สิน ให้ทำตามแบบฟอร์มหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สิน และตามขั้นตอนกระบวนการที่ธนาคารกำหนดไว้เท่านั้น
หน้าแรก เกี่ยวกับ kkasset วิธีการซื้อขายทรัพย์สิน รายการทรัพย์สิน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ บริการต่าง ๆ ถาม - ตอบ ติดต่อเรา
 
ดูข้อมูลส่วนบุคคล ข้อตกลงการใช้บริการ  
Kiatnakin Bank